Kontakt oss

Medbrakt ovn, ved er det lett å finne i naturen. Temperaturen blir høy i ovnen og gir en meget høy utnyttelsgrad av veden.

Vi yter god service.