Om veileder

2013-2015
Høgskolen i Lillehammer, Paramedic, 2 år deltid

2000-2001
Høgskolen i Nord Trøndelag avd. Finsås, Natur- og Kulturminneoppsyn, 1 år

1993
Norges Idrettshøgskole, Natur- og kulturveiledning, 1 år deltid

1990-1991
Sogn og Fjordane distriktshøgskole, biologi /kjemi / økologi / botanikk, 1 år

1989-1990
Telemark distriktshøskole, Friluftsliv, 1 år

1986-1987
Statens skogskole Evenstad, Utmarksteknikker, 2 år

1985
Statens skogskole Sønsterud, praktisk skogsarbeid, 1/2 år

1983-1984
Valle landbrukskole, agronom, 1 år

 

-Erfaring fra friluftsliv i mer enn 40 år.